Rush Lockerroom Rochefort Leather Cleaner - Hexil (30ml)

Rush Lockerroom Rochefort Leather Cleaner - Hexil (30ml)
4 990 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdés a termékről
Részletek
Adatok
Részletek
Lockerroom Rochefort Leather Cleaner (30ml)
Hexil alapú speciális bőrtisztító folyadék.

Ebben a kis üvegcsében található bőrtisztító folyadék bőrruházat, bőrből készült
játékszerek, kiegészítők tisztítására, ápolására, állapotának megőrzésére alkalmas.

Összetevői:
Hexilnitrit (CAS 638-51-7, EK szám: 680-102-5); Hexán-1-ol (CAS 111-27-3, EK szám: 203-852-3);
1,1-Bis (hexiloxi) hexán (CAS 33673-65-3, EK-szám: 251-631-5)
A keverék UFI azonosítója: V300-A06S-K00V-G02P

Nettó térfogata: 30ml

Milyen típusú bőrtisztítókat találsz meg nálunk?

Propil alapú: Gyors és erős hatású
Pentil alapú: Hosszú és lágy hatású
Amil alapú: Erőteljes és hosszú hatású
Hexil alapú: Kevésbé agresszív hatású

Használati utasítás:

A bőrtisztítás megkezdése előtt gondoskodjon megfelelő szellőzésről és óvatosan kezelje a
terméket, mivel gyorsan párolog és belélegezése, emberi bőrrel érintkezése, lenyelése irritációt
és egyéb egészségügyi problémákat okozhat! (Amennyiben lehetséges szabadban vagy nagyon jól
szellőző helyiségben használja. Zárt térben mindenképpen gondoskodjon szellőztetésről,
vigyázzon, hogy a termék gőzét ne lélegezze be.)
A bőrtisztító használata előtt mindenképpen végezzen egy tesztet a termékkel: egy kis felületre
vigye fel az anyagot egy tiszta rongy vagy vattakorong használatával, hogy kiderüljön nem okoz-e
bármilyen károsodást az anyagban. (Mivel elég sok féle bőr létezik, ezért előfordulhat, hogy a
termék elszíneződést vagy más problémát okoz, ebben az esetben a használatát fejezze be,
nagyobb felületen ne alkalmazza.) Amennyiben a teszt során a termék használata semmilyen
negatív következménnyel nem járt, úgy nyugodtan alkalmazza nagyobb felületen is. A termék
használatakor védőruházat, -kesztyű, -szemüveg és -álarc viselése javasolt. Használat után az
üveget minél hamarabb zárja vissza, hogy a további párolgását megszüntesse! A kezelt
felületet/tárgyat hagyja megszáradni mielőtt újra használná.

Amennyiben használata során vagy után rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz!

Ha emberi bőrre kerülne a bőrtisztító folyadék, akkor semleges szappanos vízzel az adott
területet mossa meg. Ha a bőrirritáció nem szűnne meg, forduljon orvoshoz!
A termék gőzének belégzése esetén fejfájás, szédülés, könnyezés, zavartság, gyengeség,
megnövekedett pulzus, hányás jelentkezhet. Ilyen esetben azonnal szabad levegőre kell menni,
lehetőleg meleg és nyugodt környezet szükséges. Amennyiben továbbra se érzi jól magát,
forduljon orvoshoz!
Amennyiben szembe kerül, irritációt okoz. Mossa ki sok vízzel legalább 15 percen keresztül.
Amennyiben a szem irritációja nem szűnik meg, forduljon orvoshoz!
Lenyelés esetén öblítse ki a száját! Ne hánytassa magát semmiképp. Ha ettől függetlenül
hányingere támad, hajoljon előre és forduljon orvoshoz!
Gyermekek elől elzárva tartandó!

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):
+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)
+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Erősen gyúlékony, könnyen gyulladó folyadék (ADR/UN száma: 1993), magas koncentrációban
robbanóképes elegyet alkot a levegővel, ezért nyílt lángtól, gyújtóforrástól, magas hőtől, forró
felületektől, szikrától távol kell tartani! Veszély esetén oltása habbal, száraz porral (homokkal)
illetve CO2-vel (szén-dioxiddal) lehetséges! Oltására a víz nem alkalmas!
Ne egyen, igyon vagy dohányozzon és lehetőleg ne viseljen kontaktlencsét a termék használata
közben!
A terméket ne öntse ki csatornába, se termőföldre! Amennyiben kifolyna, itassa fel nedvszívó
anyaggal (például: homok).

A termékre vonatkozó P és H mondatok, veszélyek: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék,
gőz; H302 Lenyelve ártalmas; H312 Bőrrel érintkezve ártalmas; H332 Belélegezve ártalmas; H319
Súlyos szemirritációt okoz; P102 Gyermekek elől elzárva tartandó; P210 Hőtől, forró felületektől,
szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás; P261 Kerülje a
por/füst/gáz/köd/ gőzök/permet belélegzését; P264 A használatot követően a kezeket alaposan
meg kell mosni; P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező;
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz/; P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS
hánytatni.; P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni; P305+P351+P338 SZEMBE
KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása; P403+P235 Jól szellőző, hűvös helyen
tartandó; P501 A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015 (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013 (VIII.27) VM rendeletnek megfelelően.

Minőségét megőrzi: nyitástól számított 12 hónapig.

Származási hely: EU

Gyártó: Locker Room

A termék angol nyelvű biztonsági adatlapját itt találod
Adatok
EAN
3662811248087
Cikkszám
EDID-3662811248087
Webáruház készítés
olcsobbat.hu argep.hu stripe_com